of 176
eleWator 1 (1/2012) – James Joyce

eleWator 1 (1/2012) – James Joyce

Opis książki:

’eleWator' jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Berlina, Dublina, Kijowa, Kopenhagi, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, 'eleWator' ma charakter globalny, a także interdyscyplinarny. Wiele uwagi poświęca bowiem najnowszym światowym działaniom artystycznym omawianym w działach filmu, muzyki, sztuk plastycznych i architektury oraz teatru. Kwartalnik, którego wydawcą jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy jest pismem szczególnym, bowiem punktem odniesienia do wszystkich decyzji formalnych, redakcyjnych i konceptualnych, jest dziedzictwo Autora „Prozaicznych początków”.

Original title https://poczytajto.pl/elewator-1-12012-james-joyce-opracowanie-zbiorowe-null-1.html
Udostępnione0

Podobne publikacje:

Album z opowieściami
Prawdziwy bohater
Rajski ptak
Biegaczka
Ekspedycja do Niemców
Opowiadania
Ciekawe życie, czyli zwierzyniec ze Zwierzyńca
Kościelec
Brzuch Niny Conti
Opowieści z angielskiego dworu. Camilla
Podróż wśród wojowników
Kobold: Niepotrzebna czułość. O wodzie; Niepotrzebni ludzie. O ogniu