of 360
Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 360

ISBN:: 9788325586249

Opis książki:

Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju.
Za cel monografii przyjęto zatem pokazanie związków czynników kulturowych − zwłaszcza kultur narodowych, z których pochodzą zagraniczni inwestorzy, ale także elementów ich kultur organizacyjnych − z bieżącym zarządzaniem i przyjmowaną strategią w kontrolowanych przez nich bankach.
Publikacja jest oparta na przeprowadzonych przez Autora badaniach, obejmujących m.in. 59 wywiadów pogłębionych (uzupełnionych o część ustrukturyzowaną) z obecnymi i byłymi członkami najwyższego kierownictwa banków z udziałem kapitału zagranicznego (m.in. prezesami banków BRE, Nordea, HSBC, BGŻ, BPH, Deutsche) oraz 28 wywiadów uzupełniających  z osobami związanymi ze środowiskiem bankowym, ale nienależących do wskazanej grupy (prezes i wiceprezes banku PKO BP, prezes dużego banku spółdzielczego, przewodniczący i wiceprzewodniczący KNF, zarząd ZBP, prezes BIK, przedstawiciele mediów, konsultingu, firm rekrutacyjnych, prawniczych, IT itd.)
Rozważania i wnioski w niej[książce] zawarte są bardzo dobrze udokumentowane i oparte na solidnym materiale faktograficznym. Nie znam innej pozycji literatury, która w sposób tak kompleksowy, a zarazem szczegółowy traktowałaby o problemach bankowości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.
Prof. dr hab. Czesław SikorskiKatedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Praca osadzona na badaniach własnych to źródło wielu inspiracji badawczych oraz cenna pomoc dla praktyków, szerokiej rzeszy pracowników banków. Dla studentów jest to okazja do zajrzenia za drugą stronę lady bankowej i zapoznanie się z pierwszej ręki z problemami kulturowych uwarunkowań  zarządzania. Dla obywateli jest to sprawdzone źródło wiedzy o faktycznej roli kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu sektora bankowego w Polsce.
Prof. dr hab. Jan K.SolarzSpołeczna Akademia Nauk

Original title https://poczytajto.pl/kapital-zagraniczny-a-kulturowe-uwarunkowania-zarzadzania-bankami-w-polsce-lech-kurklinski-1.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
Prawo gospodarcze prywatne. Wydanie 4
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 10
Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom II
Prawo karne materialne. Tabele porównawcze
Mechanizmy stabilności systemu finansowego
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie
Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826–1875
Jak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych
Ochrona ppoż. w praktyce 2014
Prawo karne w pigułce