of 215
Kazusy karne materialne

Kazusy karne materialne


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 215

ISBN:: 9788381985062

Opis książki:

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu.
Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych opisanych w części szczególnej kodeksu karnego kierowano się przede wszystkim rozmiarami przestępczości – dlatego najwięcej kazusów dotyczy przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu.
Zaproponowane w publikacji rozwiązania stanów faktycznych wsparto odwołaniem do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz poglądów doktryny.
Opracowanie skierowane jest w szczególności do studentów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych. Ma ono na celu ułatwić czytelnikom przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, kolokwiów oraz egzaminów kończących aplikacje. Dokonując wyboru kazusów kierowałam się nie tylko moim ponad pięcioletnim doświadczeniem dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ale także wiedzą zdobytą w trakcie aplikacji sądowej.Publikacja zawiera zmiany wprowadzone nowelą do KPK z 2019 r.

Original title https://poczytajto.pl/kazusy-karne-materialne-anna-zientara.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet
Transport drogowy. Serwis informacyjno-doradczy. Aktualne informacje prawne i wskazówki dla eksporterów, importerów i firm przewozowych. Numer 2 / 2015
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym
Komentarze praktyczne. Prawo celne. Komentarz
Prawo spółek
Aplikacja radcowska 2020. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 12
Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli. Wydanie 1
Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2
Prawo handlowe. Wydanie 2
Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r.
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach. Wydanie 2
Prawo rynku kapitałowego