of 445
Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 445

ISBN:: 9788325587222

Opis książki:

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2016 r.
Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje:
Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego,
Kodeks spółek handlowych,
Kodeks postępowania administracyjnego.
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ:
artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia,
zawiera przepracowane tezy do artykułów, odesłania do orzeczeń podobnie i odmiennie komentujących dany stan faktyczny,
nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin,
gwarantujemy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2016 r. (on-line).

Original title https://poczytajto.pl/kodeks-karny-orzecznictwo-aplikanta-joanna-ablewicz.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową
Zmiany VAT 2015. Wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku
Kodeks cywilny z orzecznictwem
Kiedy trzeba zabezpieczyć dane osobowe w kancelarii tajnej
Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie
Bezpieczeństwo danych osobowych
Jak rozliczać pracowników delegowanych w zakresie podatków i składek
Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law
Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014
Przemoc fizyczna wobec dzieci. Perspektywa prawna