of 191
Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz. wydanie 2

Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz. wydanie 2


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 191

ISBN:: 9788381280976

Opis książki:

Kolejne, drugie wydanie, tłumaczenia na język niemiecki polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tłumaczenie wykonane zostało przez tłumaczy oraz prawników i doradców kancelarii Rödl & Partner specjalizującej się w zintegrowanym doradztwie finansowym i prawno-podatkowym, audycie oraz księgowości. Tym samym tłumaczenie odpowiada najwyższym standardom profesjonalizmu, zarówno w zakresie merytorycznej poprawności przekładu jak i jego poprawności językowej.
Tłumaczenie odzwierciedla brzmienie ustawy na dzień 1 października 2017 roku. Co istotne, tłumaczenie uwzględnia „dużą”, systemową nowelizację z czerwca 2017 roku, w wyniku której do Kodeksu wprowadzono nowe, wcześniej nieistniejące, instytucje procesowe (m.in. zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone oraz europejska współpraca administracyjna). Tym samym publikacja stanowi niezwykle pomocne narzędzie w pracy każdego prawnika, doradcy podatkowego.
Kancelaria Rödl & Partner jest również autorem tłumaczeń: (i) zbioru Ustaw podatkowych; (ii) Ustawy o Rachunkowości; (iii) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Original title https://poczytajto.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego-verwaltungsverfahrensgesetz-wydanie-2-opracowanie-zbiorowe-null.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Zasiłki i zwolnienia lekarskie na nowych zasadach
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – wybrane zagadnienia praktyczne
Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu
Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz
Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie czwarte zaktualizowane)
Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego
Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom II. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego