of 692
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 692

ISBN:: 9788325587406

Opis książki:

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2016 r.
Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje:
Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego,
Kodeks spółek handlowych,
Kodeks postępowania administracyjnego.
Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ:
artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia,
zawiera przepracowane tezy do artykułów, odesłania do orzeczeń podobnie i odmiennie komentujących dany stan faktyczny,
nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin,
gwarantujemy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2016 r. (on-line).

Original title https://poczytajto.pl/kodeks-postepowania-karnego-orzecznictwo-aplikanta-joanna-ablewicz.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Español jurídico. Prawniczy język hiszpański
Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 12
Integracja ISO 27001 i ISO 9001
Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Na styku archeologii i prawa
Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno prawne od 1 stycznia 2016
Agroturystyka
Zobacz, od czego zależy sposób rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste
Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego
Aplikacja radcowska. Pytania odpowiedzi tabele
Wspólne wartości prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego
Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych