of 22
Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek

Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Data publikacji: Oct. 13, 2014

Język: polski

Liczba stron: 22

ISBN:: 9788326933127

Opis książki:

Głównym organem nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są regionalne izby obrachunkowe. Mają one dość szerokie uprawnienia dotyczące weryfikacji poprawności gospodarowania środkami publicznymi. Trzeba jednak pamiętać, że prawa te są ograniczone jedynie do spraw finansowych. Przedstawiciele izby nie mogą więc żądać dokumentów wykraczających poza tę sferę. Warto dowiedzieć się jakie obowiązki i uprawnienia mają kontrolerzy RIO. Okazuje się bowiem, że niektóre z ich żądań kierownicy oraz pracownicy jednostek publicznych muszą spełnić bezwzględnie, a spełnienia innych można odmówić bez narażenia się na negatywne konsekwencje.

Original title https://poczytajto.pl/kontrole-rio-prawa-i-obowiazki-badanych-jednostek-katarzyna-czajkowska-matosiuk-1.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę
Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia
Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych
Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1
Polish Yearbook of Law & Economics. Vol. 6 (2015)
Koszty egzekucji podatków, czyli ile kosztuje ściągnięcie należności przez fiskusa
Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz orzecznictwo i kazusy. Wydanie 2
Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Organizacje międzynarodowe
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć.
Służba cywilna po nowelizacji
Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim