of 179
Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

N/A

Kategoria:

Język: polski

Liczba stron: 179

ISBN:: 9788366165175

Opis książki:

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań poświęconych różnym problemom związanym z funkcjonowaniem muzeów. Książka została podzielona na dwie części: ,,Aspekty prawne” i ,,Zagadnienia praktyczne”. W części pierwszej zamieszczono artykuły naukowe poświęcone: dostępności zbiorów muzealnych oraz ich ochronie; digitalizacji muzealiów; zagadnieniom prawnoautorskim nieodłącznie towarzyszącym ekspozycjom muzealnym; tajemnicy przedsiębiorstwa w muzeach; ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w działalności muzeów, a także sprawowaniu nadzoru i kontroli nad muzeami. Przedstawiono również prawne regulacje dotyczące muzeów w Hiszpanii. Druga część książki zawiera komunikaty i poświęcona jest w całości zagadnieniom praktycznym. Z części praktycznej Czytelnicy mogą czerpać wiedzę na temat: muzeum otwartego, urzeczywistniającego się w reliktach olkuskich murów obronnych i synagogi; zagrożeń, wyzwań i szans stojących przed olkuskimi muzeami społecznymi.

Original title https://poczytajto.pl/muzea-aspekty-praktyczne-i-prawne-opracowanie-zbiorowe.html

Director

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.
Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 11
Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających
Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom II
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz. Wydanie 1
Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy
Rodzina w prawie administracyjnym
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska
Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej
Druki ZUS 2016 Zasady korekty wypełnione druki Vademecum płatnika