of 503
Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 503

ISBN:: 9788325599287

Opis książki:

W podręczniku „Ogólne postępowanie administracyjne” omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących:
organu administracji publicznej w rozumieniu KPA,
strony i innych uczestników postępowania administracyjnego,
zasad ogólnych postępowania administracyjnego,
czynności procesowych poszczególnych stadiów postępowania,
decyzji administracyjnej,
systemu środków weryfikacji aktów administracyjnych,
wydawania zaświadczeń,
postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz
opłat i kosztów postępowania.
W piątym wydaniu podręcznika zostały uwzględnione m.in. zmiany dokonane ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

Original title https://poczytajto.pl/ogolne-postepowanie-administracyjne-robert-kedziora.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich
Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika – rozliczenie z zatrudnionym
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
Bezpieczeństwo organizacyjne
Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. The Family and Guardianship Code. Wydanie 2
Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych
Prawo Rosji i ZSRR 1917 – 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3
Urlopy 2013 przykłady, wyliczenia, wzory
Prawo pracy. Wydanie 4