of 248
Pomarańczowa rewolucja w biznesie

Pomarańczowa rewolucja w biznesieWydawnictwo:
 
Data publikacji: Apr. 20, 2012

Język: polski

Liczba stron: 248

ISBN:: 9788377463529

Opis książki:

Przełomowy sukces osiąga się dzięki samonapędzającym się zespołom!
Adrian Gostick oraz Chester Elton, bestsellerowi autorzy i znani konsultanci specjalizujący się w dziedzinie przywództwa, napisali przełomowy poradnik na temat tworzenia wysoce efektywnych zespołów.
Badania wskazują, że zaledwie 20 procent zespołów choćby zbliża się do pełnego wykorzystywania własnego potencjału. W jaki sposób twój zespół może znaleźć się w tym gronie?
Na podstawie przełomowych danych zgromadzonych przez Best Companies Group podczas wywiadów z udziałem 350 tysięcy osób, a także na podstawie niezwykłych analiz wyjątkowych zespołów funkcjonujących w wiodących firmach, takich jak, Pepsi Beverages Company czy Madison Square Garden, autorzy zidentyfikowali kluczowe cechy charakterystyczne dla członków przełomowych zespołów. Wskazali również zestaw zasad obowiązujących w wybitnych zespołach – zasad kształtujących kulturę pozytywnej pracy zespołowej i umożliwiających osiąganie nadzwyczajnych rezultatów.
Odwołując się do licznych, konkretnych historii zaczerpniętych ze zgromadzonych materiałów, autorzy objaśniają szczegółowo, w jaki sposób funkcjonują badane przez nich wybitne zespoły. Wskazują przy tym, że menedżer może doprowadzić do przeobrażenia swojego zespołu w grupę wybitnych pracowników, zabiegając o:

Większą precyzję w wyznaczaniu celów.
Większe zaufanie wśród członków zespołu.
Bardziej otwarty i szczery dialog.
Większe poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu.
Wyrażanie adekwatnego uznania dla wkładu wnoszonego przez poszczególnych członków zespołu.

Niezwykłe historie o funkcjonowaniu tych zespołów stanowią prosty, ale przemawiający do wyobraźni opis kroków, które należy podjąć, aby wprowadzić swój zespół na poziom przełomowych osiągnięć, aby rozpalić w nim pasję i wizję niezbędną do przeprowadzenia pomarańczowej rewolucji.

Original title https://poczytajto.pl/pomaranczowa-rewolucja-w-biznesie-adrian-gostick.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Rozmowy handlowe
Poradnik dla zarządcy budynku biurowego
Kompensacja przyrodnicza – jak ją wykonać według nowych zasad
Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne
Budowa biogazowni – aspekty finansowe i praktyczne
Firma transportowa, wydanie sierpień 2014 r
Kontrola dostaw i ocena dostawców
Archiwizacja dokumentacji elektronicznej
Sponsoring klucz nowoczesnego biznesu
Walka o wewnętrzne wpływy w firmie
Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa
Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary