of 289
Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Język: polski

Liczba stron: 289

ISBN:: 9788381586191

Opis książki:

Publikacja pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.1′ zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które zostały zaprezentowane w ramach kongresów Prawa Upadłościowego oraz Kongresów Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie w latach 2014–2017.
W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0′ w tym wydaniu dobór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych również do innych dziedzin i gałęzi prawa i szeroko rozumianego życia społecznego.
I tak, w szczególności należy podkreślić zwiększający się udział artykułów, których podstawą nie jest analiza prawna, a analiza ekonomiczna, czy też ekonomiczno-prawna zagadnień towarzyszących procedurom upadłości i restrukturyzacji. W publikacji poruszane są zagadnienia związane z badaniem moralności płatniczej konsumentów, sprawozdawczością finansową dłużników, ekonomicznymi aspektami planu restrukturyzacyjnego i rachunkowości w odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Kolejna grupa artykułów, odnosi się do analizy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście szeroko rozumianych sankcji. W publikacji przeanalizowane zostały problemy związane z odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, albo złożenie go w złej wierze, kwestie odpowiedzialności na gruncie tzw. postępowań zakazowych, zmiany zakresu odpowiedzialności członków zarządu na gruncie przepisów KSH.
Wśród artykułów odnoszących się do bieżących problemów prawnych i ekonomicznych znaleźć można te, które analizują kwestie statusu nieruchomości rolnej w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zasad tworzenia propozycji układowych, ubezskutecznienia czynności prawnych, eksmisji dłużnika z lokalu, pre-packu, czy też skutków otwarcia postępowania sanacyjnego oraz zasad rozliczania umów niewykonanych w całości po ogłoszeniu upadłości.
Ostatnią grupę artykułów można potraktować jako zaproszenie do podjęcia szerokiej dyskusji w obszarach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, które jak dotąd nie były podejmowane albo podejmowane były rzadko, bądź niewyczerpującą. Wymienić tutaj należy przede wszystkim zagadnienia związane z upadłością klubów piłkarskich, upadłością małżonków, zagadnienia związane ze skutkami upadłości w odniesieniu do prawa pomocy publicznej czy też zagadnienia upadłości i restrukturyzacji grupy kapitałowej.
Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi aspektami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym przede wszystkim sędziów, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, audytorów i ekonomistów.

Original title https://poczytajto.pl/restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-21-rafal-adamus.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Aplikacja adwokacka. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 9
Kodeks pracy 2016 Ujednolicony tekst ustawy Komentarz do zmian
Prawo pracy. Wydanie 17
Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 17
Etyka radcowska – na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów. Wydanie 2
Historia porównawcza praw słowiańskich
Zmiany w VAT 2016
Rozrachunki z właścicielem firmy
Ubezpieczenia
Zarys prawa cywilnego. Wydanie 3
Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem
Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 7