of NaN
Szkice ze stylistyki lingwistycznej. Очерки по лингвостилистике

Szkice ze stylistyki lingwistycznej. Очерки по лингвостилистикеWydawnictwo:
 
Data publikacji: Feb. 01, 2018

Język: polski

ISBN:: 9788380887749

Opis książki:

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego – po rosyjsku.
 
Z recenzji prof. UŚ dra hab. Andrzeja Charciarka

Original title https://poczytajto.pl/szkice-ze-stylistyki-lingwistycznej-ocherki-po-lingvostilistike-jaroslaw-wierzbinski.html
Udostępnione0

Podobne publikacje:

Operacja Ho Chi Minh 1975
Pracownik umysłowy i inne pisma
Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa
Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim
Dom umarłych
Władza a społeczeństwo
Z lotu ptaka
Niewidzialna transfuzja
Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej Zet i ruch zetowy (1886-1996)
Pod klątwą
Języki i kultury mniejszościowe w Europie : Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi
Narkotyki i paranarkotyki – perspektywa polska