Henryk Jankowski

Język krymskotatarski

Język krymskotatarski

’Język krymskotatarski należy do północno-zachodniej, czyli do kipczackiej grupy języków turkijskich (tureckich). Spośród tych języków jest ...