Patrick Boucheron

Spotkanie ze światem II

Spotkanie ze światem II

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a więc przekształcenia ...