Perspektywa

Skarbonka od Ludwika

Skarbonka od Ludwika

Sep. 09, 2016

Skarbonka od Ludwika

O daw­nym Ja­ro­ci­nie, o swo­im ży­ciu, i nie tyl­ko, opo­wia­da Ka­zi­mierz Paw­lakWy­słu­chał i opra­co­wał An­drzej Go­gul­ski
Orłowe Gniazdo

Orłowe Gniazdo

Jun. 06, 2016

Orłowe Gniazdo

Ciebie Orle na patrona godła swojego sobie biorę. To ja mu na to tak powiadam: Takoż sobie gadasz kniaziu, jakobyś mnie to kupił sobie. A czyś ty ...
Szpie­dzy kró­la Ja­gieł­ły

Szpie­dzy kró­la Ja­gieł­ły

Rok An­no Do­mi­ni, 1407 był to, już rok wal­ki wy­wia­dów, po­mię­dzy za­ko­nem krzy­żac­kim a Kró­lem Pol­skim, Wła­dy­sła­wem II Ja­gieł­łą. ...
Grunwald 1410

Grunwald 1410

Jun. 06, 2016

Grunwald 1410

Lata poprzedzające bezpośrednią wojnę, pomiędzy zakonem Najświętszej Marii Panny, krzyżakami zwanych wszędzie tam, gdzie zakon ten znany, był ze ...
Zmiana odrobinę radykalna

Zmiana odrobinę radykalna

Któż z nas nie chciałby przynajmniej od czasu do czasu dokonać w swoim życiu mniej lub bardziej poważnych poprawek, udoskonaleń lub zmian?!Każdy ...