Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna

Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna

Ekonomii nie można zrozumieć bez znajomości jej historii, z czego naukowcy dobrze zdają sobie sprawę. Jednak dzieje teorii ekonomicznych nie ...
Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość

Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość

’Jakie właściwie powinno być godne społeczeństwo? Ku czemu – w ujęciu tak ścisłym, jak tylko jest to możliwe – powinniśmy ...
Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza

Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza

’Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto chce lepiej rozumieć złożoność i specyfikę współczesnych przemian oraz dokonań ...
Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia

Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia

W tej książce, zainspirowanej setkami wykładów wygłaszanych ostatnio do gron profesjonalistów i studentów, Bogle usiłuje – by sparafrazować ...
Michał Kalecki

Michał Kalecki

Jul. 09, 2015

Michał Kalecki

W niniejszej książce przedstawiono życie i twórczość wyjątkowego polskiego ekonomisty, Michała Kaleckiego. Zawiera ona omówienie Kaleckiego ...
O lepszy ład społeczno-ekonomiczny

O lepszy ład społeczno-ekonomiczny

I miejsce w kategorii 'najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną' w konkursie 'ECONOMICUS' organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.Polskie ...
Pieniądz. Pochodzenie i losy

Pieniądz. Pochodzenie i losy

Wiele dyskusji na temat pieniądza zawiera spory ładunek uroczystego kaznodziejstwa i magii. Częściowo jest to rozmyślne. Ci, którzy mówią o ...
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze ...